γνῶθι σεαυτόν

 

GNOTHI SEAUTON

 

 

 

PANTA RHEI

 

OUDEN MENEI